Klinikkens priser

Almindelig fodbehandling 375 kr.
Partiel fodbehandling 275 kr.
Kompliceret fodbehandling 460 kr.
Journaloptagelse 96 kr.
Neglebøjlebehandling Fremstilling af bøjle uden tilskud. 212 kr.
Neglebøjlebehandling Korrektion af 1 bøjle uden tilskud. 145 kr.
Neglebøjlebehandling Korrektion af 2 bøjler uden tilskud 215 kr.
Neglebøjlebehandling Korrektion af op til 10 bøjler uden tilskud 285 kr.

Helbredstillæg fra kommunen

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring
Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.
Borgere med personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.  
Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandlere eller leverandører. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.